Rynek nieruchomości przechodzi renesans. Coraz częściej konieczna jest wycena nieruchomości, choćby w sytuacjach gdy chcemy kupić dom/mieszkanie, zaciągnąć kredyt bankowy, ubezpieczyć dom, podzielić spadek lub uzyskać odszkodowanie. Taka wycena nieruchomości Lublin dokonywana jest regularnie przez władze miasta w celu ustalenia podatku od nieruchomości, czynszu itd. Na czym polega taka wycena dla różnych celów?

Kupno-sprzedaż lub podział majątku

W tych przypadkach szacuje się wartość rynkową nieruchomości, wedle zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. W prawie dotyczącym spadków i darowizn definicja wyceny rynkowej jest nieco inna. Rzeczoznawca majątkowy zwykle dla ustalenia wartości posługuje się metodą tzw. porównawczą. Na czym polega taka wycena nieruchomości Lublin? Specjalista bada rynek w tej samej okolicy i w oparciu o wizję lokalna ustalana jest przybliżona wartość nieruchomości. Dopiero wówczas możliwe jest rozpoczęcie procesu sprzedaży. Jeśli mowa o podziale majątku to kwestie sprzedaży pozostają do ustalenia przez strony postępowania – może jedna dokonać spłaty na rzecz drugiej albo wspólnie zadecydują o innym, sprawiedliwym dla nich rozwiązaniu.

Kredyt

Do zakupu nieruchomości zwykle konieczny jest kredyt hipoteczny. Bank także wyceni nieruchomość, która ma być w ten sposób sfinansowana, ale potencjalny nabywca może we własnym zakresie zlecić, by dokonana została indywidualna wycena nieruchomosci Lublin.

Ubezpieczenie i odszkodowania

Większa świadomość Polaków skłania do ubezpieczania swojego mienia, także nieruchomości na wypadek nieszczęśliwych wypadków. Taka wycena nieruchomosci Lublin odbywa się wskutek wizji lokalnej prowadzonej z udziałem przedstawiciela ubezpieczyciela i właściciela nieruchomości. Na tej podstawie głównie dokonywane są wyliczenia sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie wysokości składki.

Ustalenia dla celów podatkowych i czynszu

Wynajmujący powinien regulować czynsz za użytkowanie nieruchomości zgodny z wartością tejże nieruchomości. Tak więc prowadzona wycena nieruchomosci Lublin stosowana jest przez wiele władz miejskich czy gminnych. Tego typu szacunki odbywają się zwykle bez wizji lokalnej, a w oparciu o analizę podobnych nieruchomości i ich wartości na danym terenie i o danym przeznaczeniu. Rzeczoznawca winien być bezstronny i rzeczowo podejść do sprawy. Jeśli nie zgadzamy się, jako użytkownik z opracowaniem możemy we własnym zakresie dokonać podobnej wyceny na własny koszt dla porównania operatów szacunkowych.